OfertaŚwiadczymy usługi w zakresie:
  • wykonywania operatów wodnoprawnych
  • wykonywania projektów budowlanych w zakresie budownictwa wodnego
  • roboty budowlane wodno-melioracyjne
  • pozyskiwania dofinansowania z funduszy europejskich
  • doradztwo przy produkcji ryb w stawach (chów ryb, dokumentacja, sprawozdawczość).

Szczegółowe informacje można uzyskać w poszczególnych działach. W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt.