Projekty regulacji rzek i potokówFirma HYDROOPERAT posiada także wykwalifikowaną kadrę świadczącą usługi w zakresie wykonywania projektów budowlanych oraz nadzorowania robót przy regulacji rzek i potoków, a także innych cieków.
Wykonujemy projekty budowlane na:

 1. Syfony
 2. Akwedukty i lewary
 3. Kanały i rowy
 4. Stawy rybne wraz z odprowadzeniem i doprowadzeniem wody
 5. Jazy
 6. Stopnie, progi
 7. Umocnienia brzegowe i denne
 8. Zbiorniki przeciwpowodziowe i regulujące przepływ wód
 9. Drenowania
 10. Małe elektrownie wodne
 11. Drenowanie pól
 12. Przydomowe oczyszczalnie ścieków